015 portret

015 portret

reenactors, veelal meerdan alleen maar verklede mensen. Vaak hebben ze zich langdurig verdiept in traditionele technieken.